Валута, в която се обявяват цените

Всички цени в сайта са в български лева.

Цените са крайни.

Обявените цени за артикулите са крайни продажни цени с включен ДДС. В тях не е включена цената за доставка.

Цена на стока и цена на доставка - две различни неща

Цената на артикула е стойността, която се заплаща за него. Цена на доставката е стойността, която отделно се заплаща за доставка на поръчката, независимо колко артикули включва тя.

Плащане

Поръчаните стоки се заплащат по следните начини:

С наложен платеж: дължимата сума се заплаща на куриера при получването на стоката. Вие заплащате стойността на поръчаните продукти и цената за доставката в момента на тяхното получаване, с което договорът за доставка на стоки се счита за изпълнен и от двете страни.

По банков път: ако изберете този начин на плащане, използвайте нашата банкова сметка:
Банка: .............., клон Бургас
Банкова сметка: IBAN: ......................
BIC: ......................
За основание на плащането посочете номер на поръчката.

Поръчката ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод. На куриера ще дължите такса за куриерската услуга.