Меню Каталог

Easycleaning® Hands Gel - 1000ml

Артикул: CN1373
Няма налични
  • Тегло: 0 кг.
  • Цена:
    18 лв.
  • Стара цена:
    0 лв.
(3.7/111)

Cleansing gel for everyday use - 1000 ml
INDICATIONS :
Soft hand wash for frequent cleansing.
Local application, pH neutral.

HOW TO USE :

Put 1 or 2 ml of Easycleaning® hand gel onto your wet hands and rub energetically for around 15 seconds.
Rinse abundantly then dry.
For a better foam effect, wet hands before washing and use cold water.
Easycleaning® Hand Gel is made by a pharmaceutical laboratory in compliance with ISO 9001.
Easycleaning® Hand Gel complies with the 93/42/CEE directive.
Почистващ гел за ежедневна употреба - 1000 мл


УКАЗАНИЯ:
Меко измиващо действие.За честа употреба
Локално приложение, pH неутрално.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМ :
Поставете 1 или 2 ml Easycleaning® гел за ръце върху мокрите си ръце и разтривайте енергично за около 15 секунди.
Изплакнете обилно, след това изсушете.
Easycleaning® гел за ръце е произведен от фармацевтична лаборатория в съответствие с ISO 9001.
Easycleaning® Hand Gel е в съответствие с директивата 93/42 / CEE.