Меню Каталог

Easycleaning® Surfaces Spray - 750ml

Артикул: CN478
Няма налични
  • Тегло: 0 кг.
  • Цена:
    18 лв.
  • Стара цена:
    0 лв.
(3.7/127)
Дезинфектант спрей за почистване без алдехид и без EDTA за повърхности, мебели, медицинско оборудване и медицински изделия от клас I (медицински легла, инвалидни колички, стетоскопи, стоматологични столове ...) за медицински, хранителни и колективни индустрии. Продуктът е в съответствие с Декрета от 08/09/1999 г. и следващите текстове относно почистващи съоръжения, които могат да влязат в контакт с хранителни продукти. Биоциден продукт, TP2 и TP4, регистрирани под номер 35008. Професионална употреба. Микробиологични свойства Бактерицидно: Време за контакт 1-3 минути (виж листа с данни) Левурицидно: време за контакт 5 мин. (Виж листа с данни) Фунгицидно: Време за контакт (виж листа с данни) Вируцидно: Време за контакт 1 мин. (Виж лист с данни) Некорозивно върху неръждаема стомана, алуминий и месинг. Съвместим с плексиглас.

Disinfectant cleaning spray without aldehyde and without EDTA for surfaces, furniture, medical equipement and Class I medical devices (medical beds, wheelchairs, stethoscopes, dentist's chairs...) for medical, food and collective industries. Product conform with the 08/09/1999 Decree and subsequent texts, regarding equipment cleaning products that may come into contact with foodstuffs. Biocidal product, TP2 and TP4 registered under the number 35008. Professional use. Microbiological Properties Bactericidal: Contact time 1-3 min (see datasheet) Levuricidal: contact time 5 min (see datasheet) Fungicidal: Contact time (see data sheet) Virucidal: Contact time 1min (see datasheet) Corrosion Non-corrosive on stainless steel, aluminium and brass. Compatible with Plexiglas.